Вноска
ГПР
Общ размер на кредита
242.83 лв16.88%728.50 лв
125.12 лв14.80%750.73 лв
85.98 лв14.27%773.79 лв
65.22 лв11.96%782.60 лв
53.61 лв12.04%804.20 лв
45.85 лв12.05%825.38 лв
41.45 лв14.02%870.46 лв
36.14 лв12.04%867.32 лв
26.42 лв12.03%951.20 лв