Вноска
ГПР
Общ размер на кредита
149.03 лв16.88%447.10 лв
76.79 лв14.80%460.75 лв
52.77 лв14.27%474.90 лв
40.03 лв11.96%480.31 лв
32.90 лв12.04%493.56 лв
28.14 лв12.05%506.56 лв
25.44 лв14.02%534.23 лв
22.18 лв12.04%532.30 лв
16.22 лв12.03%583.78 лв