Кошница

Безплатна доставка за покупки над 100 лв.*

Общи Условия за промоция "ЕЛА НА КАСТИНГ!“

 ЧАСТ І. ОРГАНИЗАТОР НА ИГРАТА:
1.1. Играта се организира съвместно от “Синопойнт” EООД ЕИК 202382248 - официален представител на Samsung Experience Store за България, с адрес на управление : гр. София, ж.к. „Бояна“, ул. „Дъбова гора“ № 1, партер, и „МОДНА АГЕНЦИЯ ВИЗАЖ“ ЕООД с ЕИК 202926098 с адрес на управление : гр. София, ул. „Христина Морфова“ № 39, вх. А, наричани по - долу заедно “Организатори”. Организаторите самостоятелно определя условията за участие в Играта.

ЧАСТ 2. ТЕРИТОРИЯ НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИГРАТА1:
2.1. Играта се организира и провежда на територията на Република България, гр. София, единствено и само пред официалния магазин на Samsung Experience Store, находящ се на етаж 1 в Sofia Ring Mall /СОФИЯ РИНГ МОЛ/, с адрес на МОЛА : гр. София, ул. Околовръстен път 214 и в Paradise Center, нахождащ се на ниво партер, с адрес на МОЛА: гр.София, бул. Черни връх 100.

ЧАСТ 3. ПЕРИОД НА ИГРАТА :
3.1. Играта ще се състои на:
- 16-и и 17-и декември 2023 г. в часови диапазон 15:00 ч. - 19:00 ч. пред магазина на Samsung Experience Store в Sofia Ring Mall в рамките на работното време на МОЛА.
- 13-и и 14-и януари 2024 г. в часови диапазон 16:00 ч. - 20:00 ч. пред магазина на Samsung Experience Store в Paradise Center в рамките на работното време на МОЛА.

ЧАСТ 4. ПРАВО НА УЧАСТИЕ В ИГРАТА. УЧАСТНИЦИ :
4.1. Право на участие в Играта имат всички дееспособни физически лица на възраст от 14 г. до 22 г., с местоживеене в Република България, които имат следният минимален ръст :
- 172 см за момичета
- 182 см за момчета
и са се регистрирали в Периода на Играта за участие съгласно Механизма за Участие.
4.2. За участие в Играта не се изисква закупуване на продукт или услуга.
4.3. В Играта нямат право да участват служители на Организаторите и членове на техните семейства.

ЧАСТ 5. ПРАВИЛА ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА :
5.1. Участниците в Играта са длъжни да се запознаят и да спазват разпоредбите на настоящите Общи условия.
5.2. Общите условия на Играта ще бъдат публикувани и достъпни за целия период на промоцията на Интернет адрес на Организатора СИНОПОЙНТ: https://samsungstore.bg/ela_na_casting, като линк към него ще има и на интернет страницата на Организатора МА ВИЗАЖ.

ЧАСТ 6. МЕХАНИЗЪМ ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА :
6.1. Всяко лице, желаещо да участва в Играта, което отговаря на условията от т. 4.1. по-горе, трябва в Периода на Играта да посети магазина на Samsung Experience Store в Sofia Ring Mall или Paradise Center, в съответните дни, където да :
- вземе участие в кастинга за модели, който ще се проведе в Периода на играта в магазина;
- да се снима пред магазин Samsung Experience Store в Sofia Ring Mall или Paradise Center, в съответните дни, и да сподели снимката в собствения си профил в Инстаграм;
- да тагне на снимката @samsungstorebulgaria и @visagesmodels;
- да последва в Instagram или Tik Tok Организаторите на Играта - @samsungstorebulgaria и @visagesmodels;
6.2. С извършването на всяко от действията по т. 6.1. Участникът декларира, че е запознат и приема настоящите Общи условия, като дава съгласие предоставените от него доброволно лични данни да бъдат събирани, обработвани, използвани и съхранявани от Организаторите за целите на организираната Игра, както и за други промоции/активности, които ще се провеждат в бъдеще от тях, в т.ч. и за предоставяне на информация за промоционални оферти, кастинги и/или продажби, както и за получаване на sms и/или e-mail съобщения в тази връзка. Всеки Участник е предварително информиран от Организаторите с настоящите Общи условия /“ОУ“/, че даденото от него с извършването на всяко от действията по т. 6.1. съгласие за обработка, използване и съхранение на лични данни може да бъде оттеглено по всяко време с писмено уведомление до Организаторите на адрес : гр. София ул. "Околовръстен път" 42, сграда Бътерфлай, ет. 1, на адреса на управление на Организаторите, посочен в началото на тези Общи условия или на office@samsungstore.bg.
6.3. Всеки участник има право да участва само веднъж в Играта.
6.4. С цел избягване на съмнение: За участие в играта Участникът има право да публикува само и единствено собствените си снимки, както и да използва единствено собствените си профили в Instagram.
6.5. Точното извършване на действията по т. 6.1. от Участника води до автоматичното му включване в играта и тегленето на Наградите при положение, че отговаря на условията по т. 4.1. от тези Общи условия.
6.6. При нарушения или опит за манипулация на Играта, нерегламентирано или несъответстващо на настоящите Общи условия участие, Организаторът си запазва правото да дисквалифицира Участника.

ЧАСТ 7. НАГРАДИ В ИГРАТА :
7.1. Наградите в играта са както следва :
- 1 бр. мобилен телефон марка/модел Samsung Galaxy Z Flip5 256GB + 8GB Mint;
- 1 бр. часовник марка/модел Samsung Galaxy Watch6 44mm BT Silver;
- 1 бр. слушалки марка/модел Samsung R400 Galaxy Buds FE;
- 1 бр. награда - участие във фотосесия на Samsung Experience Store;
- 1 бр. награда - участие в ревюто на Samsung Fashion Days през 2024 г.
- 1 бр. награда - професионален курс за модели към MA Visages
- 1 бр. награда - професионална фотосесия от MA Visages
-  Сключване на Договор за участие в ревюта към MA Visages;
7.2. Определяне на спечелилите Награди Участници :
7.2.1. В тегленето на Наградите по т. 7.1. от настоящите Общи условия участват всички Участници, които отговарят на условията по т. 4.1. и са извършили всички действия по т. 6.1. в Периода на играта.
7.2.2.Тегленето на спечелилите Награда Участници ще се извърши на 20.01.2024 в присъствието на Комисия, съставена от представители на Организаторите, която удостоверява резултатите от него. Списъкът с имената на спечелилите награда участници ще бъде публикуван от Организаторите на профилите им в Instagram - @samsungstorebulgaria и @visagesmodels в срока по-горе.
7.2.3. Всеки печеливш Участник ще бъде уведомен от Организатора за спечелената награда чрез съобщение в профила в Instagram, с който е участвал в играта, в рамките на десет работни дни от тегленето на наградите.
7.2.4. Всички Награди в играта се получават лично от спечелилия участник срещу представяне на лична карта и сверяване на Instagram профила му с този от участието в играта. Наградите се получават от магазина на Samsung Experience Store в Sofia Ring Mall в работното му време от понеделник до неделя, от 10:00 ч. до 21:00 ч.
7.2.5. Наградите следва да бъдат получени в срок от 30 дни, считано от публикуване на Списъка на печелившите от Организаторите на профилите им в Instagram.
7.2.6. Ползването на спечелена Награда се извършва лично от спечелилия Участник, като същата не може да бъде преотстъпвана за ползване на трето лице без съгласието на Организатора.При получаване на Наградата лицето подписва приемателен протокол.
7.2.7. Наградите „Професионален курс за модели към MA Visages“ и „Професионална фотосесия от MA Visages“ могат да бъдат използвани от спечелилите ги участници в срок до Март 2024 г.
7.2.8. Наградите не могат да бъдат заменени с паричната им равностойност.

ЧАСТ 8. ОТГОВОРНОСТ
8.1. Организаторите не са задължени да водят кореспонденция във връзка с претенции за използване на Награда от Играта. При дисквалифициране на Участник по реда на чл. 6.6. по-горе Организаторите не са длъжни да дават обяснения и/или представят доказателства на дисквалифицирания Участник по отношение на причината за дисквалификацията му.
8.2. Организаторите не носят отговорност в случаи на невъзможност за регистрация и участие в Играта поради настъпване на обстоятелства извън техния контрол - случаи на непреодолима сила, случайни събития, липса на интернет връзка, проблеми с телефона на участника, липсата на профил в Instagram или проблеми с профила или др. подобни.
8.3. Организаторите не носят отговорност за каквито и да е смущения или технически проблеми, осуетяващи ползването на Интернет адрес https://samsungstore.bg/ela_na_casting и/или на Instagram профилите им - @samsungstorebulgaria и @visagesmodels, вследствие на неправилното експлоатиране на техниката от страна на Участник.
8.4. Организаторите не носят отговорност ако някой от Участниците участва в Играта с чужда снимка или използва за участието си чужд Instagram профил. С цел избягване на съмнение: Участието в Играта е доброволно и лично, като в случай на недобросъвестност от страна на Участник при участието му в Играта същият губи правото на участие, респ. правото на Награда и носи еднолична отговорност за използваните от него чужди лични данни.
8.5. Данни за контакт с Организаторите са публикувани в края на тези Общи Условия.
8.6. Спечелил Награда Участник губи правото да я използва в случай, че Организаторите установят, че публикуваната от него снимка и/или използвания от него Instagram профил за участие в Играта не съвпадат с данните от личната му карта или инстаграм профила му, както и в случай, че откаже да ползва или получи спечелената награда, или не я използва в указания от Организаторите срок.

ЧАСТ 9. ЛИЧНИ ДАННИ:
9.1. Участниците предоставят на Организаторите доброволно необходимите за участие в Играта собствени лични данни, както и съгласието си тези данни да се използват, съхраняват и обработват от Организаторите и техните партньори за целите на Играта и съобразно декларациите по т. 6.2. от тези Общи условия.
9.2. Всеки участник, получил награда от играта, се съгласява да участва в публични и други промоционални мероприятия на Организаторите във връзка с Играта, без да е необходимо допълнително съгласие или заплащане от страна на Организаторите. Такава публичност може да включва използване на името и/или фамилията му, снимки, видеоклипове и/или други данни и изображения. В тази връзка Организаторите запазват правото си да публикуват информация и снимки за всички спечелили участници в социалните мрежи - Facebook и Instagram, както и на сайтовете https://samsungstore.bg и https://visages.net/en/visages-model-group/.
9.3. Личните данни на всички Участници в Играта се обработват в съответствие с действащото законодателство и Правилата за поверителност на Самсунг и Организаторите, достъпни на: http://www.samsungstore.bg/privacy/, както и с настоящите общи условия, достъпни на https://samsungstore.bg/ ela_na_casting.
9.4. Във връзка с участието им в Играта Организаторите обработват следните данни, които спечелилите Участници предоставят при получаване на награда :
a) три имена на Участника;
б) телефонен номер за връзка;
в) имейл адрес;
г) Instagram профил;
9.5. Предоставянето на посочените по-горе данни е необходимо условие за получаване на наградата.
9.6. Организаторите ще обработват горепосочената лична информация на Участниците с цел администриране на Играта и раздаване на наградите/тяхното ползване.

ЧАСТ 10. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ИГРАТА :
10.1. Организаторите имат неотменимо право да прекратят Играта по всяко време, обявявайки това на интернет адрес: https://samsungstore.bg/ela_na_casting и/или на Instagram профилите си в случай, че установят злоупотреби, нарушаване на Правилата или ако настъпят други, налагащи прекратяване обстоятелства. В тези случаи Организаторите не дължат компенсация или обяснения на участниците.

ЧАСТ 11. ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ :
11.1. Организаторът не отговаря : а) в случай, че наградата не може да бъде използвана поради нежелание и/или неумение на спечелилия участник да я ползва или поради други технически, юридически или други пречки, свързани с конкретния Участник; б) при невъзможност награда да бъде предоставена и/или използвана поради обстоятелства от непреодолима сила, поради нормативни или законови ограничения или поради каквито и да е други обстоятелства извън неговия контрол; в) за евентуални вреди, причинени при участие в Играта, освен ако е доказано, че са причинени умишлено от Организаторите.
11.2. Ако поради обстоятелства, които са извън контрола на Организаторите, същите не могат да предоставят наградите или някои от тях, те си запазват правото да предоставят на спечелилия участник заместваща награда на същата или по-висока стойност.
11.3. Информация във връзка с Играта може да бъде получена на интернет страница на адрес : https://samsungstore.bg/ela_na_casting и/или на Instagram профилите на Организаторите.
11.4. Организаторите имат право по всяко време да изменят, допълват или отменят настоящите Общи условия за участие в Играта. Измененията, допълненията или отмяната влизат в сила от датата на публикуването им на корпоративната и/или Instagram страниците на Организаторите, посочени по-горе.
11.5. Настоящите Общи условия влизат в сила от 00.00 ч. на 16.12.2023 г. и са валидни за Периода на Играта в случай, че не бъдат изменени, допълнени или отменени съгласно условията на предходната т.11.4.

Спорове между Организаторите и участници се решават чрез преговори и по предвидения в българското законодателство ред.

Всички съобщения на участниците до Организаторите следва да бъдат изпратени в писмен вид на адрес: гр. София ул. "Околовръстен път" 42, сграда Бътерфлай, ет.1 или на  office@samsungstore.bg и info@visages.net.

Телефони за контакт с Организаторите във връзка с Играта:
Samsung Experience Store Онлайн магазин: тел. +359 889 45 55 00 от понеделник до петък от 09:00 до 18:00 часа.
„МОДНА АГЕНЦИЯ ВИЗАЖ“ ЕООД: +359896811820 от понеделник до петък от 09:00 до 18:00 часа.