Samsung Galaxy S20+ Cloud Blue

Samsung Galaxy S20+ Cloud Blue

1 899,00лв.
В наличност

Описание

Направете предварителна поръчка на Samsung Galaxy S20+ в периода 12.02.2020 - 08.03.2020 и ще получите своя Galaxy S20+ на 09.03.2020 (четири дена преди официалния старт на продажбите на модела).

 

ОБЩИ УСЛОВИЯ
„Купи Galaxy S20+ или S20 Ultra и вземи Galaxy Buds+“

            РАЗДЕЛ 1. ОРГАНИЗАТОР И ПРАВИЛА НА ПРОМОЦИЯТА. 

„Купи Galaxy S20+ или S20 Ultra и вземи Galaxy Buds+“ се организира и провежда от Самсунг Електроникс Румъния, клон България, гр. София, бул. “Цариградско шосе” № 115М, сграда Д, ет. 4, Европейски търговски център, ЕИК 201200956(“Организаторът” или „Самсунг“) в сътрудничество с медийния партньор на Организатора Broks Vision JSC. Участниците са длъжни да спазват условията и разпоредбите на изложените по-долу Общи условия. Общите условия ще бъдат публично оповестени и ще бъдат достъпни за целия период на продължителност на промоцията на Интернет адрес https://samsung.com/bg/pre-ordergalaxy/ Организаторът на промоцията си запазва правото да допълва или променя Общите условия, като промените влизат в сила само след предварителното им оповестяване на посочения Интернет адрес. За допълнителна информация относно промоцията, се свържете със Самсунг център за обслужване на клиенти: тел. 0800 11 131 от понеделник до петък от 09:00 до 18:00 часа.


              РАЗДЕЛ 2. ТЕРИТОРИЯ НА ПРОМОЦИЯТА.

Промоцията се организира и провежда на територията на България в магазинната мрежа на официалните Партньори на Организатора за тази промоция (A1, Telenor, Vivacom, Техномаркет, Teхнополис, ЗОРА, Samsung Experience Store в The Mall), изброени на https://samsung.com/bg/pre-ordergalaxy/. Повече информация за участващите в Промоцията магазини може да се намери на официалната страница на съответния Партньор.

 

            РАЗДЕЛ 3. ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ПРОМОЦИЯТА.

Промоцията се провежда в периода от 11.02.2020г до 08.03.2020г. включително (Период на покупката, както е описано в Раздел 5 по-долу), за Участници, които са закупили от официален Партньор на Самсунг и активирали смартфон Galaxy S20+ или S20 Ultra в периода от 09.03.2020 до 15.03.2020г. включително на територията на България.


             РАЗДЕЛ 4. ПРАВО НА УЧАСТИЕ.

В Промоцията имат право да участват следните лица (наричани по-долу „Участници“): всички дееспособни физически лица, навършили 18 г., с местоживеене в България, които са закупили смартфон Galaxy S20+ или S20 Ultra в периода от 22:01ч на 11.02 до 23:59ч на 08.03.2020г. от официален Партньор на Самсунг и са го активирали на територията на България в периода от 09.03.2020 до 15.03.2020г. включително („Покупка”).

 

            РАЗДЕЛ 5. МЕХАНИЗЪМ НА ПРОМОЦИЯТА.

5.1 Първите 1,500 Участника, регистрирали своята Покупка в периода 02:05ч на 30.03.2020г - 23:59ч на 09.04.2020г, ще получат безплатно слушалки Galaxy Buds+ (“Награда”). Количествата са ограничени (1,500 бр.), промоцията важи до изчерпване на количествата.
5.2 Участниците, желаещи да се възползват от Промоцията, следва в периода от 02:05ч на 30.03.2020г до 23:59ч на 09.04.2020г да регистрират своята Покупка чрез приложението Samsung
Members, като попълнят вярна и коректна информация, касаеща техните лични данни и детайли относно Покупката на съответния смартфон Galaxy S20+ или S20 Ultra („Устройство“).
Участниците трябва да се впишат в приложението Samsung Members чрез Samsung акаунта си (активиран на територията на България). Влизането в приложението Samsung Members се осъществява през закупеното и активирано Устройство (в случай че Samsung Members не е фабрично инсталирано, може да бъде изтеглено оттук: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.samsung.android.voc). Участниците следва да направят регистрация/вписване през новото Устройство дори и вече да имат такава на друг Samsung смартфон, като това няма да деактивира предходната регистрация.
За да може да влязат в секция Ползи (Benefits) в Samsung Members, Участниците трябва да ползват своя Samsung Account, или ако нямат, да създадат такъв, като следват посочените стъпки в приложението.
За да се активира Устройството, в съответствие с раздел 4 е необходимо да се стартира Устройството с активна SIM карта за период от минимум 5 минути и да се поддържа достъп до Интернет. Устройството се активира безплатно, но разходите за ползването на Интернет връзка използвана от Участника, се таксуват отделно, в зависимост от таксите на оператора на мрежата, използвана от Участника.
По време на Промоцията Участникът може да получи не повече от един брой Galaxy Buds+ за едно закупено Устройство Galaxy S20+ или S20 Ultra
Не се допуска замяна на Награди или изплащане на паричната им равностойност.
С участието си в Промоцията Участниците приемат условията, посочени в настоящите Общи условия.
5.4 Правила за получаване на Наградата
a) Всеки участник дал съгласието си да получава маркетингова информация от Samsung и регистрирал устройството в приложението Samsung Members ще получи “push” нотификация, която ще го отведе към информационен банер в Samsung Members. Участникът може да се възползва от Наградата си, като кликне върху информационния банер в секция Ползи (Benefits) в приложението Samsung Members и като регистрира своите данни във формата за регистрация, към която ще го заведе съответния банер в периода 02:05ч на 30.03.2020г - 23:59ч на 09.04.2020г. За да може да влезете в секция Ползи (Benefits) във Samsung Member, трябва да ползвате своя Samsung Account или ако нямате да си направите като следвате посочените стъпки в секцията.
b) При попълване на регистрационната форма, от Участникът се изисква да попълни вярно и точно следните данни:
i. имена на Участника;
ii. телефонен номер за връзка;
iii. имейл адрес;
iv. От кой от официалните Партньори на Организатора за тази промоция (A1, Telenor, Vivacom, Техномаркет, Teхнополис, ЗОРА, Samsung Experience Store в The Mall) е бил закупен смартфонът
v. Тип документ за покупка – фактура или касова бележка
vi. Уникален номер на документа за покупка
vii. Дата на документа за покупка
c) Без наличие на гореспоменатите лични данни и данни, придружаващи покупката, регистрацията ще бъде счетена за невалидна и ще доведе до невъзможност за участие в кампанията и получаване на Наградата.
d) Участници, които са се възползвали от правото си да върнат обратно закупеното Устройство нямат право на последващо участие в кампанията и получаване на Наградата.
e) След регистриране за получаване на Galaxy Buds+, Участникът ще получи потвърдителен имейл за успешна регистрация (това потвърждение за успешна регистрация не гарантира получаване на наградата).
f) След попълване на регистрационната форма ще бъде извършена повторна проверка на регистрирания IMEI с цел да бъдат избегнати измами.
g) Ако при проверката се установи, че Участникът няма право да получи Наградата, тя няма да му бъде изпратена.
h) Наградата ще бъде изпратена на Участника за сметка на организатора.
i) При три неуспешни опита за доставка на Наградата и/или осъществяване на връзка с Участника, Участникът може да се свърже с Организатора, за да бъде уговорен друг начин за получаване на Наградата.
j) Организаторът не носи отговорност при техническа неизправност на приложението Samsung Members или формата за регистрация.
k) Ако Организаторът узнае за нарушения на настоящите Общи условия от страна на Участник, включително когато информацията получена от Организатора показва, че Участникът не е спазил или е нарушил някое от условията от настоящите Общи условия, Организаторът има право да дисквалифицира Участника.
5.5 Валидацията на регистрираните устройства и доставката на Наградите, ще бъдат извършени в периода 10.04 – 24.04.2020г.
5.6 При непълна или неточна информация при регистрацията, в периода 10.04 – 24.04.2020г ще бъде осъществен контакт от медийния партньор на Организатора със съответните Участници, за уточняване и потвърждаване на въведените данни. Контактът ще бъде осъществен на посочения от Участника телефонен номер и/или имейл, като при неуспех да се свърже със съответния Участник, Организаторът си запазва правото да счита регистрацията за невалидна.
 

             РАЗДЕЛ 6. ОТСТРАНЯВАНЕ ОТ УЧАСТИЕ. 

Организаторът има право да отстрани от участие в Промоцията лица, които не отговарят на условията, съдържащи се в Раздел 4 и Раздел 5.


            РАЗДЕЛ 7. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОМОЦИЯТА. 

Организаторът има право да прекрати Промоцията (включително по отношение на отделен участник) по всяко време, обявявайки това в съответствие с Раздел 1, в случай че бъдат установени злоупотреби от страна на Участниците в Промоцията, нарушаване на Общите условия на Промоцията и/или форсмажорни обстоятелства. В тези случаи на участниците не се дължи компенсация и не се допуска връщане на закупени продукти.
 

            РАЗДЕЛ 8. ЛИЧНИ ДАННИ.

8.1. Личните данни на всички Участници в Промоцията се обработват в съответствие с действащото законодателство и Правилата за поверителност на Самсунг, достъпни на: http://www.samsung.com/bg/info/privacy/.
8.2. Организаторът е администратор на лични данни, събирани във връзка с Промоцията. Данните, които идентифицират Организатора в качеството му на администратор, и координатите за връзка с него, са посочени в раздел 1 по-горе.
8.3 Във връзка с участието в Промоцията, Организаторът обработва следните данни, които Участниците предоставят при регистрацията:
(a) имена на Участника;
(b) телефонен номер за връзка;
(c) имейл адрес;
8.4. Предоставянето на посочените по-горе данни е необходимо изискване за участие в Промоцията, в противен случай участието няма да бъде възможно.
8.5. Организаторът ще обработва горепосочената лична информация на Участниците единствено с цел администриране на Промоцията, а именно – да се организира и установи изпълнението на условията на Промоцията и да се предоставят наградите.
8.6. Правното основание за обработване на личните данни е необходимостта от изпълнението на договор, по който Участник е страна, или за предприемане на стъпки по искане на субекта на данните преди сключването на договор (това са настоящите Общи условия, които определят нашите договорни отношения с Участниците). Организаторът може да обработва лични данни на Участници и на основание свое законово задължение, когато такова е приложимо.
8.7. Данните ще се съхраняват за срок до един месец след предоставянето на наградите, освен в случаите на законово изискване за по-дълъг срок за съхранение (например данъчни и счетоводни изисквания).
8.8. Участниците имат следните права във връзка с обработването на личните им данни по повод Промоцията:
(а) да отправят запитване до Самсунг дали техни лични данни се обработват и да получат копие от тях, както и информацията във връзка с обработването;
(б) да поискат коригиране на неточни лични данни, отнасящи се до тях, както и право непълни лични данни да бъдат попълнени;
(в) да получат личните данни, които ги засягат и които са предоставили на Самсунг, в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат; ако поискат и това е технически осъществимо, Самсунг може да прехвърли тези данни на друг администратор, посочен от Участника;
(г) да поискат изтриване на лични данни, отнасящи се до тях, когато личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани или обработвани по друг начин; когато са били обработвани незаконосъобразно; или когато трябва да бъдат изтрити с цел спазването на правно задължение на Самсунг;
(д) да поискат ограничаване на обработването, когато оспорват точността на личните данни, за срок, който позволява на Самсунг да провери точността на данните; когато обработването е неправомерно, но Участникът не желае личните данни да бъдат изтрити, а изисква вместо това ограничаване на използването им; и когато Самсунг не се нуждае повече от личните данни за целите на обработването, но Участникът ги изисква за установяването, упражняването или защитата на правни претенции.
(е) да подадат жалба до надзорен орган, ако считат, че обработването на личните им данни нарушава приложимото законодателство. Компетентният надзорен орган за България е Комисията за защита на личните данни.
8.9. Участниците могат да упражнят правата си по букви (а) – (д) по-горе, като подадат заявление за упражняване на съответното право по който от следните начини е по-удобен за тях:
(а) по електронен път на следния адрес: https://www.europe-samsung.com/gdpr/webform/bg; или
(б) по пощата на адреса на управление на Дружеството: София, бул. Цариградско шосе 115М., сграда Д, ет. 4, Европейски търговски център.
8.10. Заявлението Ви трябва да съдържа следната информация:
(а) информация, която позволява на Самсунг да идентифицира Участника;
(б) предпочитан начин на комуникация с Участника;
(в) описание на искането.
8.11. Самсунг ще предостави информация относно действията, предприети във връзка с подадено заявление, в срок от един месец от получаването му. При необходимост, този срок може да бъде удължен с още два месеца, като се взема предвид сложността и броят на исканията на съответния Участник.
8.12. Самсунг може да поиска предоставянето на допълнителна информация, необходима за потвърждаване на самоличността на Участник или допълнително уточняване на заявлението му.
8.13. Личните данни на Участниците могат да бъдат предоставени от Организатора на неговия медиен партньор Broks Vision JSC; на подизпълнители и доставчици на услуги, ангажирани от Организатора във връзка с организирането на Промоцията; на счетоводители, данъчни консултанти или други експерти при необходимост от изпълнение на задължения на Организатора; на дружества от корпоративната група, към която Самсунг принадлежи, в рамките на ЕС/ЕИП; на органи на власт при спазване на законоустановения ред; на адвокати или правни консултанти в случай на спорове или в рамките на други правни процедури.
 

            РАЗДЕЛ 9. СПОРОВЕ.

Всички спорове между Организатора и Участниците относно Промоцията и настоящите Общи условия се решават добросъвестно и в дух на добра воля, при взаимни отстъпки и компромиси, а при невъзможност за това – по реда на Гражданския процесуален кодекс от компетентния български съд на територията на Република България.
Отзиви (0)

Напишете отзив

Вашето име:


Вашият отзив: Забележка: не въвеждайте HTML код, тъй като той няма да бъде интерпретиран, а ще се покаже като текст!

Рейтинг: Лош           Добър

Въведете в полето кода от картинката по-долу:  • Samsung Galaxy S20+ Cloud Blue
  • Samsung Galaxy S20+ Cloud Blue
  • Samsung Galaxy S20+ Cloud Blue
  • Samsung Galaxy S20+ Cloud Blue
  • Samsung Galaxy S20+ Cloud Blue
  • Samsung Galaxy S20+ Cloud Blue
Samsung Galaxy S20+ Cloud Blue
Увеличение | Голяма Снимка